Viminacijum Carski Grad Kod Kostolca

Branicevo mapa

Rimsko carstvo, jedno od najvećih I najprosperitetnijih imperija u istoriji čovečanstva. Zaostavština Rima, predstavlja fundamente evropske kulture. Eho stare vučice, još odjekuje ljudskom civilizacijom. Njene granice su se kretale od obala Britanskog ostrva pa sve do bliskog istoka. Formirajući kolonije, I budeće delove svoje države, rimljani su se nastali I na obala Dunava. Time ostavljajući pečat na tlu buduće države Srbije.
Viminacijum je arheološko nalazište u blizini Starog Kostolca, 12 km od Požarevca. Rimski vojni logor I grad nastao je u I trajao do početka VII veka. Bio je jedan od najznačajnijih legijskih logora na Dunavu, a izvesno vreme I glavni grad rimske provincije Gornje Mezije (Moesie Superior), koja je obuhvatala najveći deo Srbije, severnu Makedoniju I deo severozapadne Bugarske.
Pod Hadrijanom stekao je status municipija, grada sa visokim stepenom autonomije koji podorazumeva I nezavisnu gradsku upravu, a za vreme vladavine Gordijana III postaje kolonija rimskih građana I dobija pravo kovanja lokalnog novca. U okvirima rimske uprave bio je to najveći status koji jedan grad može da dosegne. Ovde je 211. godine Septimije Sever proglasio carem svoga sina Karakalu.
Procenjuje se da je grad imao 48 hiljada stanovnika a u njemu su takođe boravile dve legije, legija IV Flavija I legija VII Klaudija.Branicevo mapa

 

Bio je lokalni centar ranohrišćanske vere. Sedište episkopije se stacioniralo u 4. veku, a kasnije dobija status mitropolije. Nakon najezde varvara – Avara I Huna, pod vođstvom Atile Biča Božijeg, grad je razoren 411. godine. Pohodi Huna, ostavili su antropološko nasleđe ,kao I genetski pečat u krvi lokalnih stanovnika. Sa dolaskom južnih Slovena, na ruševinama Viminacijuma nastaje naselje Braničevo, po kome se zove I okrug, na teritoriji zapadno od Dunava, kao I selo, u Golubačkoj opštini.
Trenutno se vrše arheološka iskopavanja u blizini Viminacijuma, na lokaciji Starog Kostolca, gde se nalazio srednjovekovni grad Braničevo.
Izgradnjom termoelektrane I površinskog kopa Drmno, 1977 godine, otrivena su arheološki lokaliteti od monumentalnog značaja. Od fosilnih ostataka praistorijskih mamuta, figura ženskog božanstva, starog 4000 godina, preko ostataka starih naselja, nekropola, termi, kupatila, mauzoleja, grobnice cara Hostilijana, fresaka koji su oslikavali zoru hrišćanstva, do mnogobrojnih artifaka iz različitih istorijskih perioda.
Viminacijum, svojim bogatima sadržajem, predstavlja jednu od najpoželjnijih turističkih destinacija, u Braničevskom okrugu, kao I u istočnoj Srbiji, sa širokom rekreacionom, zabavnom I najviše edukativnim karakterom.

31726 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *